Συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

fanari2015

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, ἀπό τῆς Τρίτης, 17ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς τ. μ. Μαρτίου 2015.

Κατ᾿ ἀρχήν ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ α΄ τῇ τάξει τῶν Σεβ. συνοδικῶν ἀρχιερέων Μητροπολίτου Σύμης κυρίου Χρυσοστόμου αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας συνοδικῆς περιόδου.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. Μεταξύ ἄλλων ἐθεωρήθη καί ἀναφορά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος ἐπί προσφάτου ἀντικανονικῆς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου Ἀμβροσίου, καί ἀπεφασίσθη ὅπως ζητηθῶσι παρά τοῦ τελευταίου πλείονες διευκρινήσεις περί αὐτῆς πρός λῆψιν ἐν συνεχείᾳ τῶν προσηκουσῶν ἀποφάσεων.

Ἐν τέλει τῆς συνεδρίας τῆς Παρασκευῆς, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις ἁγίαις ἡμέραις τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κυρίου Χρυσοστόμου αἱ προσήκουσαι τῇ περιστάσει εὐχαί.

Εμφανίσεις: 112709
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!