Πατριαρχικός Εσπερινός για τον Άγιο Σπυρίδωνα (ΦΩΤΟ)

esper-2

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Λαμπρός πατριαρχικός εσπερινός τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα.

Ο φετινός εορτασμός του προστάτη του νησιού είναι ιστορικός, αφού στον εσπερινό χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Στον εσπερινό παρέστησαν Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Τοπικές Αρχές και πλήθος πιστών.

"Είναι μεγάλη η συγκίνησίς μας προσωπικώς, διότι έχομεν την ευλογίαν να ιστάμεθα ενώπιον του αφθάρτου ιερού σκηνώματος του Αγίου, το οποίον, θεία Προνοία, μετεφέρθη εις την νήσον σας εκ Κωνσταντινουπόλεως, εκ της έδρας δηλαδή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού είχε παραμείνει εις αυτήν επί οκτώ περίπου αιώνας, όπου κατά τα τέλη του 7ου αιώνος είχε μετακομισθή εκ της πατρίδος του Αγίου, της αγιοτόκου Κύπρου, δια να σωθή εκ των κινδύνων των πειρασμικών και τότε αραβικών επιδρομών", ανέφερε ο Πατριάρχης μετά το πέρας του Εσπερινού.

Σε άλλο σημείο ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε: "Την εποχήν κατά την οποίαν έσβυναν αι κανδήλαι και αι λαμπάδες του περικλύτου και περιπύστου αγλαΐσματος της Ορθοδοξίας, της Μεγάλης Εκκλησίας της του Θεού Σοφίας και εκαλύπτοντο –και μένουν κεκαλυμμέναι- αι τοιχογραφίαι και αι εικόνες αυτής -πλην της περιφήμου Δεήσεως της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και του Τιμίου Προδρόμου προς τον Κύριον, συνεχιζόντων τρόπον τινά και απτώς υπό τας εσβεσμένας λυχνίας την δέησιν υπέρ του κόσμου παντός- η Κέρκυρα εκέρδισεν ένα ακοίμητον λύχνον, η ορθότερον ειπείν, στήλην φωτός, τον θαυματουργόν Άγιον Σπυρίδωνα."

"Ο Άγιός σας, ο Επίσκοπος Τριμυθούντος Σπυρίδων, είναι ο λύχνος, το φως, το οποίον οδηγεί ανά τους αιώνας τον λαόν της Κερκύρας. Ο λύχνος αυτός ουδέποτε έπαυσε να φωτίζη την ιστορίαν της. Το φως ενυπάρχει ακόμη και εις την αγιοπρεπή ησυχίαν του τιμίου λειψάνου. Ακόμη και όταν δεν δέχεται τα πλήθη των προσκυνητών, εκχέεται και ακτινοβολεί προς τα έξω", συμπλήρωσε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά: "Αυτό το θείον φως του Αγίου Σπυρίδωνος σας εκληροδότησεν, αδελφοί Κερκυραίοι, η Μήτηρ σας Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Τι περισσόν τούτου;"

"Το τίμιον λείψανον, το οποίον προσκυνούμεν, μας ενώνει με τον Θεόν και με τον Άγιον Σπυρίδωνα, δια της ακτίστου θείας ενεργείας, της οποίας γινόμεθα μέτοχοι. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ο κορυφαίος μυσταγωγός του θαύματος και της ζωής της Κερκύρας. Είναι ο ίδιος ο «αεί ζων», ο οποίος εστήριξε την Ορθόδοξον πίστιν της, την έσωσεν εκ της πανώλης το 1673 και εκ της πολιορκίας των ασεβών το 1716, την οποίαν σωτηρίαν και ελευθερίαν πανηγυρικώς εορτάζετε κατ ἔτος, εδώ εις το νησί σας, την 11ην Αυγούστου, δια της λιτανεύσεως του τιμίου λειψάνου και του τριημέρου προσκυνήματος, αποδιδόντες ανά τους αιώνας ευγνώμονα ευχαριστίαν εις τον θαυμαστόν εν τω Αγίω Του Σπυρίδωνι Θεόν των Πατέρων ημών", ανέφερε ο Πατριάρχης του Γένους.

Κλείνοντας ο Πατριάρχης αφού ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο για την πρόσκληση, μεταξύ άλλων υπογράμμισε: "Προερχόμενοι εκ των χώρων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του αχωρήτου χώρου της του Θεού Σοφίας, εκ της Κωνσταντινουπόλεως «ουκ εντολήν καινήν μεταφέρομεν υμίν, αλλ ἐντολὴν παλαιάν, ην είχετε απ αρχής», δηλαδή την εντολήν της αγάπης, που σας εδίδαξεν ανά τους αιώνας η Μήτηρ σας Εκκλησία, και η οποία είναι το θαύμα, το οποίον ζούμε και απόψε όλοι μας με την αόρατον παρουσίαν του Αγίου Σπυρίδωνος."

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

esper-1

esper-3

esper-4

esper-5

esper-6

esper-7

esper-9

esper-10

esper-11

esper-12

esper-13

esper-14

esper-15

esper-16

esper-17

esper-18

esper-19

esper-20

esper-21

esper-22

esper-23

esper-24

esper-25

esper-26

esper-27

Εμφανίσεις: 88354
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!