Οικουμενικός Πατριάρχης: «Ο κληρικός, χωρίς αγκυλώσεις οφείλει να πλησιάσει τους νέους»

platutera-10

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Ιερατική Σύναξη στον Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων «Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

Η Ιερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, οποίος από σήμερα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο νησί των Φαιάκων.

«Εν πρώτοις, ευλογούμεν το επιτελούμενον υφ ενός εκάστου εξ υμών λειτουργικόν, εκκλησιαστικόν, κοινωνικόν και ευρύτερον οικοδομητικόν έργον κατά τους εσχάτους τούτους καιρούς, κατά τους οποίους υπερεπερίσσευσεν η αμαρτία, αι ποικιλώνυμοι κρίσεις, ηθικαί, πνευματικαί, οικονομικαί και ο κόσμος μας ζη εν αβεβαιότητι», ανέφερε στην αρχή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης ανέφερε: «Ευλογούμεν, λοιπόν, από της Μητρός Εκκλησίας και προσωπικώς το έργον και την διακονίαν σας και σας ευχαριστούμεν δια την μαρτυρίαν την οποίαν παρέχετε εις τους πιστούς σας, η οποία, επαναλαμβάνομεν, οφείλει να είναι μαρτυρία Χριστού, μαρτυρία δηλαδή αγάπης προς πάντας.»

Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε και στην σημερινή εποχή τονίζοντας πως «γνωρίζομεν, εξ ιδίας πείρας, αδελφοί και πατέρες, ότι εις την σημερινήν υλόφρονα εποχήν είναι αληθής και βαρύς σταυρός η ιερατική διακονία, καθόσον ο πεπτωκώς κόσμος δεν ανέχεται ευχαρίστως το κήρυγμα του Σταυρού του Χριστού, θεωρών τούτο αναχρονιστικήν μωρίαν και δεσμευτικόν παράγοντα δια την ζωήν της εγκοσμίου ελευθεριότητος. Αλλά μήπως και ζώντος και δρώντος του Ιδίου του Κυρίου μας δεν υπήρχε παρομοία αντίθετος στάσις και αντίληψις των συγχρόνων Του Ιουδαίων;»

Να αναφερθεί ότι ο Πατριάρχης τους ιερείς να βοηθούν πνευματικά τους ανθρώπους στις δυσκολίες καθώς και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.

«Δια τούτο χρήζομεν άπαντες συνεχούς και επιμόνου πνευματικού ανεφοδιασμού, τόσον δια της συνειδητής τελέσεως της Θείας Λειουργίας «υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων» όσον και δια της καθημερινής πνευματικής εργασίας επί του εαυτού μας, ήτοι αδιαλείπτου κατά το δυνατόν προσευχής, της μελέτης του Λογου του Θεού, της αναγνώσεως των πατερικών κειμένων, των βίων των Αγίων, της παρακολουθήσεως των καθημερινών εξελίξεων της ζωής και της αποκτήσεως εμπειριών αντιμετωπίσεως των προβλημάτων του ποιμνίου μας», σημείωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην Ιεροσύνη υπογραμμίζοντας ότι «θα ηθέλομεν όμως να επιστήσωμεν το χρέος και την ευθύνην ημών των κληρικών, ιδιαιτέρως των ιερέων, των εφημερίων των ενοριών εδώ εις την Ιεράν Μητρόπολίν σας της Κερκύρας, όσον αφορά εις την ποιμαντικήν των νέων.»

«Οι νέοι μας αντιμετωπίζουν σήμερον πολλά προβλήματα: πρώτον η αυξανομένη μάστιγα της εξαρτήσεως από ουσίας, αι οποίαι ναρκώνουν και το πνεύμα και το σώμα και τα καθιστούν υποχείρια άλλων επιδιώξεων, στόχων και σκοπών», υπογράμμισε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Πατριάρχης του Γένους εξέφρασε τον φόβο του για τους νέους σχετικά με τα ναρκωτικά τονίζοντας, ότι ο ιερέας πρέπει να είναι κοντά στον μαθητή και την μαθήτρια που αδημονούν να λάβουν ναρκωτικά και άλλες τέτοιες ουσίες.

«Οι νέοι μας αγνοούν τον Χριστό και ημείς οι κληρικοί πως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα; Οι νέοι μας «τρυπιούνται και παραδίδονται στα ναρκωτικά» και εις τας διαφόρους εξαρτήσεις και εθισμούς εις τας μεγαλουπόλεις αλλά και εις τας ηρέμους πόλεις και εις τα χωρία της Ελλάδος, χωρίς στόχους.»

Ενώ πρόσθεσε: «Οι νέοι μας ευρίσκονται αντιμέτωποι προς μίαν άβυσσον ηλεκτρονικών προσκλήσεων και προκλήσεων. Εν απλούν άγγιγμα ενός πλήκτρου δύναται να φέρη αυτούς πλησίον του πλέον επικινδύνου αλλά και του πλέον ωφελίμου πράγματος. Το διαδίκτυον και τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αποτελούν όργανα ωφελείας η και καταστροφής των νέων. Πολλάκις δημιουργείται εθισμός εις την χρήσιν αυτών, οι νέοι εγκλωβίζονται εις μίαν εικονικήν πραγματικότητα, αποκόπτονται της αληθούς πρόσωπον προς πρόσωπον κοινωνίας και αναστροφής.»

Ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε όμως να αναφέρει και το πρόβλημα υπογραμμίζοντας ότι «το άγχος της εποχής, η ελευθεριότης των ηθών, η αποϊεροποίησις του γάμου και της οικογενείας, η απομυθοποίησης της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου καιρίως απασχολούν την κοινωνίαν μας και έχουν συνεπείας εις τους νέους μας τους οποίους οδηγούν εις την έλλειψιν νοήματος δια την ζωήν.»

«Η Εκκλησία δεν θα πρέπει να μείνη αδιάφορος ενώπιον αυτού του οσημέραι διογκουμένου φαινομένου, ο δε ιερεύς, εις επίπεδον ενορίας πρέπει να αναλάβη δραστηριότητα διαφωτίσεως και ενημερώσεως των γονέων και των νέων, διότι το διαδίκτυον και τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτυώσεως δύνανται να αποβούν επωφελή εάν ορθώς και με μέτρον χρησιμοποιώνται δια την επικοινωνίαν, την ψυχαγωγίαν, την διασκέδασιν, την ενημέρωσιν αλλά και την εξεύρεσιν γνώσεων, δύνανται όμως να καταστούν και όργανα καταστροφής, ως δυστυχώς συχνάκις ακούομεν εκ των παγκοσμίων μέσων γενικής ενημερώσεως», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης.

Επίσης ο κ. Βαρθολομαίος ανέφερε: «Τα προβλήματα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν ερωτήματα και ερωτηματικά αμείλικτα, τα οποία ερωτηματικά αν συνδυασθούν με την μαστίζουσα την Ελλάδα και τον λαό της, ιδιαιτέρως τους νέους και τον μέλλον των».

«Ο κληρικός, χωρίς αγκυλώσεις και υπεκφυγάς, με αίσθηση ευθύνης και φόβο Θεού, με ειλικρίνεια και προ παντός με αγάπη, οφείλει να πλησίαση τους νέους, να ταυτισθή με αυτούς δια να τους απεξαρτοποιήση από τον κίνδυνον και τον εθισμόν εις την αμαρτία», ανέφερε κλείνοντας ο Πατριάρχης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ

MAR 5184

ieratiki-1

ieratiki-2

ieratiki-3

ieratiki-5

ieratiki-4

ieratiki-6

ieratiki-7

MAR 5290

Εμφανίσεις: 46411
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!