Το νησί των Φαιάκων υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)

liston-2

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Από το Πεντοφάναρο ξεκίνησε η επίσημη υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στο νησί των Φαιάκων.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έτυχε λαμπρής υποδοχής από τον Ιερό Κλήρο, τους μοναχούς και μοναχές, τις τοπικές αρχές, τα σχολεία του νησιού και σύμφωνα με τον τρόπο της κερκυραϊκής παράδοσης, της φιλαρμονικής ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ.

Στη συνέχεια έγινε η άνοδος στην εξέδρα Λίστον όπου από εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τον λαό της Κέρκυρας.

Τον Πατριάρχη καλωσόρισε ο Δήμαρχος του Νησιού κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος, τονίζοντας ότι η επίσκεψη είναι ένα ιστορικό γεγονός που περιποιεί τιμή για την Κέρκυρα.

«Σας ευχαριστούμε θερμώς δια την εγκάρδιο και ενθουσιώδη υποδοχή σας και τους πρόφρονας λόγους σας. Σας ανταποδίδομαι την αγάπη και την τιμήν με όλη μας την πατρική καρδία και σας μεταφέρομε την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, των πολυαρίθμων αγίων και των αγιασμάτων της» ανέφερε στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σε άλλο σημείο ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε: «Ήλθομεν ενταύθα όχι όπως άλλοτε ο Οδυσσεύς, ξένος εις ξένη γη, διότι η νήσος σας αν και ευρίσκεται μακράν της ημετέρας καθέδρας και της πόλεως του Κωνσταντίνου συνδέεται μετ᾽ αυτής δια παλαιών και ακατάλυτων δεσμών, δεσμών οι οποίοι ουδέποτε διεταράχθησαν κατά την μακράν και περιπετειώδη ιστορική διαδρομή της Κερκύρας.»

Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε και στους πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την Κέρκυρα, τονίζοντας ότι «τεκμήρια του πνευματικού αυτού συνδέσμου μετά της Κωνσταντινουπόλεως αποτελούν οι δύο ναοί, οι ευρισκόμενοι εις το περίφημο Ποντικονήσι, ο ναός της Παναγίας των Βλαχερνών και ο ναός του Παντοκράτορος, οι οφείλοντες τα ονόματα αυτών αφ᾽ ενός μεν εις τον περίκλυτο ναό του αυτοκρατορικού συγκροτήματος των Βλαχερνών και αφ᾽ ετέρου εις την περίπυστο Μονή του Παντοκράτορος, την μέχρι σήμερον σωζομένη εν τη βασιλίδι των πόλεων.»

Ακόμη ο Πατριάρχης σημείωσε ότι απόδειξη των δεσμών της ενότητος αποτελούν και τα ιερά λείψανα των αγίων «τα αποτεθησαυρισμένα εις την νήσον σας και τα αποτελούντα τον μέγιστο και αδαπάνητο πλούτο αυτής».

«Η πολύολβος όμως νήσος των Φαιάκων συνδέεται με την Κωνσταντινούπολη και δι᾽ ετέρου ιερού σκηνώματος μεταφερθέντος και αυτού εκ της βασιλίδος των πόλεων ομού μετά του ιερού λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος, του ιερού λειψάνου της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστης, της ευσεβούς υπερμάχου των αγίων εικόνων, εις την αναστήλωσιν των οποίων ενεργώς συνέβαλε κατά το έτος 843, και ανταλλαξάσης εν συνεχεία την βασιλικήν πορφύραν δια του ταπεινού μοναχικού τριβωνίου και οσιακώς εκμετρησάσης το ζην ως μοναχής», πρόσθεσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ενώ πρόσθεσε ότι «η φιλόξενος αύτη πόλις σας δεν άνοιξε όμως μόνον τας αγκάλας της δια υποδεχθή μετά πολλής τιμής και σεβασμού τα ιερά σκηνώματα των δύο τούτων αγίων, τα εκ της Κωνσταντινουπόλεως μεταφερθέντα εις χρόνους σκοτεινούς και οδυνηρούς δια το ευσεβές ημών Γένος. Ο ευγενής λαός της υπεδέχθη μετά πολλής αγάπης και στοργής προ ενενήκοντα περίπου ετών και το ενταύθα μετεφερθέν υπό δυσκόλους και τραγικάς συνθήκας ποίμνιο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, το βιαίως εκριζωθέν εκ της Ανατολικής Θράκης, και «κατέδησε τα τραύματα αυτού επιχέων» κατά το παράδειγμα του Καλού Σαμαρείτου «έλαιον και οίνον» φιλοξενήσας αυτό αδελφικώς.

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί για ακόμη μια φορά στην θερμή υποδοχή τονίζοντας ότι «την θερμή σας φιλοξενία εγεύθημεν και ημείς από της πρώτης στιγμής της αφίξεώς μας εις την νήσο σας και εκφράζομε την μεγάλη χαρά και την συγκίνησή μας διότι ευρισκόμεθα πλησίον σας προκειμένου να συνεορτάσωμεν μαζί σας την μνήμην του κλεινού πολιούχου της Κερκύρας, Αγίου Σπυρίδωνος Τριμυθούντος του θαυματουργού.»

«Σας συγχαίρομεν δε διότι εις εποχή κατά την οποίαν κυριαρχεί ο απομονωτισμός και η ξενοφοβία, υμείς αναπαύετε δια της ευγενούς και ανιδιοτελούς προσφοράς της αγάπης και της φιλοξενίας σας πάντας τους επισκέπτας σας και ευφραίνετε τας καρδίας αυτών, εις τρόπον ώστε το όνομα της νήσου και των κατοίκων της να είναι ευφήμως γνωστόν εις πάσαν την γην», πρόσθεσε κλείνοντας ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

0pentofanaro-1

0pentofanaro-2

0pentofanaro-3

0pentofanaro-4

0pentofanaro-5

0pentofanaro-6

0pentofanaro-8

liston-1

0pentofanaro-9

0pentofanaro-13

liston-5

0pentofanaro-16

0pentofanaro-18

0pentofanaro-17

0pentofanaro-19

0pento-1

0pento-2

liston-3

liston-4

Εμφανίσεις: 56813
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!