Έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Σαμπεζύ

sabezi-1

Η επίσημη τελετή για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους (Dies academicus) του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακής Θεολογίας του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε χώρα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 στον ιερό ναό του Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

Σε αυτήν παρέστησαν, ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος ως εκπρόσωπος της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καθώς και πολλές άλλες έγκριτες προσωπικότητες του εκκλησιαστικού, διπλωματικού και ακαδημαϊκού χώρου. Μετά τον Αγιασμό ακολούθησε η παραδοσιακή ακαδημαϊκή τελετή, κατά την οποία εκφωνήθηκαν σημαντικές ομιλίες:

Στο υπό του Θεοφ. Επισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου αναγνωσθέν μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου, έγινε λόγος για τη χαρά της Μητρός Εκκλησίας επί τη ευκαιρία της ενάρξεως ενός ακόμη ακαδημαϊκού έτους του «λειτουργοῦντος ἀπὸ ἐτῶν καρποφόρως Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας». Εκφράσθηκαν πατρικές προτροπές προς τους φοιτητές, μέσα από τις οποίες η σπουδάζουσα νεολαία του Ινστιτούτου καλείται να αγωνισθεί με όλη της τη δύναμη και την επιμέλεια για να μην προδώσει «οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον τὴν ἀγάπην καὶ σταυρικὴν θυσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Στο μήνυμα τονίσθηκε επίσης η σημασία της χριστιανικής ζωής, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από καλά έργα, «διότι, καθὼς ἡ ὀρθὴ θεολογία καὶ ἡ ἐντρύφησις εἰς τὰ ἔργα τῶν Πατέρων γεννᾷ καὶ στερεοῖ τὴν ὀρθὴν καὶ ἁγίαν ζωήν, οὕτω καί, ἀντιστρόφως, ἡ ἁγία ζωὴ γεννᾷ καὶ στερεοῖ τὴν ὀρθὴν θεολογίαν».

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας τόνισε στην Ομιλία του την προσφορά του προγράμματος σπουδών του Ινστιτούτου, το οποίο «ἔχει πράγματι ἀποδώσει πλουσίους καρποὺς κατὰ τὴν διαρρεύσασαν δεκαεξαετίαν (1997-2013) τόσον διὰ τὴν προετοιμασίαν καταλλήλων στελεχῶν διὰ τὴν κάλυψιν ἐπιτακτικῶν ἀναγκῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἢ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν αὐτῶν, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν αὐτῶν εἰς τοὺς διμερεῖς ἢ εἰς τοὺς πολυμερεῖς Θεολογικοὺς Διαλόγους τῆς συγχρόνου Οἰκουμενικῆς Κινήσεως».

Ακολούθως, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Γενεύη κ. Άγγελος Υψηλάντης έκανε λόγο για τις νέες προσκλήσεις-προκλήσεις για την επιστήμη της Θεολογίας στον 21ο αιώνα και ευχήθηκε στους νέους φοιτητές «καλή αρχή σε μία καρποφόρο ακαδημαϊκή χρονιά».

Ο Κοσμήτωρ του Ινστιτούτου, καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς, αναφέρθηκε κατά την Ομιλία του στην επιτυχή συνεργασία των τριών συνεργαζομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μέσα από την οποία το πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, τόσο κατά την πρώτη δεκαπενταετία (1997-2012), όσο και κατά την περίοδο προσαρμογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ινστιτούτου στις αρχές της Διακηρύξεως της Bologna (2012-2014) υπερέβη και τις πλέον αισιόδοξες προσδοκίες.

Ο κ. Φειδάς τόνισε ότι «οἱ πτυχιοῦχοι τοῦ προγράμματος ὑπερβαίνουν ἤδη τοὺς 100 περίπου ἐκ τῶν 140 περίπου περατωσάντων τὸ διδακτικὸν πρόγραμμα σπουδῶν, ἐνῶ ἐκ τῶν 100 πτυχιούχων, οἱ 60 περίπου κατέχουν ἤδη ὑψηλὰς θέσεις εἰς τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὰς Συνοδικὰς Ἐπιτροπάς, ὡς ἐπίσης καὶ εἰς τὸ διδακτικὸν προσωπικὸν τῶν Θεολογικῶν σχολῶν ἢ Ἀκαδημιῶν τῆς Ἐκκλησίας προελεύσεώς των. Οἱ ἄλλοι 30 περίπου πτυχιοῦχοι συνεχίζουν τὰς σπουδὰς αὐτῶν διὰ τὴν ἐκπόνησιν διδακτορικοῦ διπλώματος εἰς τὰς Θεολογικὰς Σχολὰς Φριβούργου, Γενεύης, Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης κ.ἄ.».

Ο εκπρόσωπος της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Φριβούργου, καθηγητής κ. Franz Mali, εξήρε στην Ομιλία του τη σημασία της Θεολογίας ως επιστήμης στον σύγχρονο κόσμο, ενώ ο εκπρόσωπος του Αυτόνομου Τμήματος Προτεσταντικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης, καθηγητής κ. Hans-Christof Ascani, ευχήθηκε «καλή επιτυχία» σε απόφοιτους, σε παλαιούς και νέους φοιτητές.

Στο επίκεντρο της τελετής του Dies academicus ήταν η επίδοση των των πρώτων, μετά την προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις αρχές της Bologna, Διπλωμάτων Master of Arts (spécialisation : Orthodoxie et études interchrétiennes) στους πέντε αποφοίτους του Ινστιτούτου, ήτοι στους κ. Joaquin Javier Esteban Martinez (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Obrad Karanovic (Εκκλησία Σερβίας), Laurentiu-Florian Iacobescu (Εκκλησία Ρουμανίας), Χρήστο Τσάμη (Εκκλησία Ελλάδος) και Pawel Radoslaw Cecha (Εκκλησία Πολωνίας).

Εκ μέρους των αποφοίτων του Ινστιτούτου απηύθυνε λόγο ο κ. Obrad Karanovic ευχαριστώντας το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όλα τα στελέχη του για την υποστήριξη που τους παρείχαν καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος σπουδών.

Στη συνέχεια έγινε η υποδοχή των νέων φοιτητών του Ινστιτούτου, ήτοι των κ. Αθανασίου Καφάλη (Οικουμενικό Πατριαρχείο), π. Andrey Tregubov και Vitali Papkou (Εκκλησία Ρωσίας), Boris Sekulic και Ognjen Zvekic (Εκκλησία Σερβίας), Θεοδώρου Χατζηζαχαρία (Εκκλησία Κύπρου), Τηλέμαχου Βελέτη (Εκκλησία Ελλάδος) και Jakub Oniszczuk (Εκκλησία Πολωνίας).

Η τελετή έληξε με το Πολυχρόνιο της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και με την καθιερωμένη δεξίωση στην αίθουσα του Πατριαρχικού Κέντρου.

sabezi-2

sabezi-3

sabezi-4

sabezi-5

sabezi-6

Εμφανίσεις: 99563
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!