Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου - Καθαίρεση Κληρικού

sinoikΣυνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, ἀπό τῆς Πέμπτης, 28ης, μέχρι καί τοῦ Σαββάτου, 30ῆς τ. μ. Αὐγούστου 2014.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν ἐπί τῇ ἐξετάσει τοῦ θέματος τοῦ Πρεσβυτέρου Ἀντωνίου Τουμπέκη, διατελέσαντος Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Solingen τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, κατόπιν διεξοδικῆς συζητήσεως ἐπεβλήθη αὐτῷ ἡ ποινή τῆς ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήχθη οὗτος εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε βαρέα ἐκκλησιαστικά παραπτώματα.

Ἐν τέλει τῆς τελευταίας συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου.

Εμφανίσεις: 125006
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!