Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την κοίμηση του Λύστρων Καλλινίκου

Agia-kai-Iera-Synodos

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου, συνῆλθον εἰς Σύσκεψιν ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Σεβ. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, τῇ Δευτέρᾳ, 4ῃ Αὐγούστου 2014.

Κατά τήν Σύσκεψιν, μετά τήν ἀνακοίνωσιν ὑπό τοῦ Πατριάρχου τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου καί τήν ἀναφοράν εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἠγέρθησαν μετ’Αὐτοῦ οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Σεβ. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ηὐχήθησαν ὁμοῦ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς ἐν σκηναῖς δικαίων καί μετά τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ.

Μεθ᾽ ὅ, καθωρίσθησαν τά τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου, ἀποφασισθέντος ὅπως:

α)ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ψαλῇ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τῇ Πέμπτῃ, 7ῃ Αὐγούστου 2014, καί ὥρᾳ 11ῃ π.μ.,

β)τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας τελεσθῇ Ἐξόδιος Θεία Λειτουργία ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.

γ)τόν θάνατον ἐξαγγείλουν διά νεκρωσίμου ἀγγελτηρίου ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Σεβ. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

δ)τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας προστῇ ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει ἐνδημούντων Σεβ. Ἁγίων Ἀρχιερέων,

ε)τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας ἄγωσιν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος,

στ)τόν ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἰωακείμ, καί

ζ)ὁ ἐνταφιασμός γένηται ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ.

Εμφανίσεις: 83307
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!