Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Σύναξη των Προκαθημένων

1Fanar

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, προσκλήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 6ης μέχρι καί 9ης τ.μ. Μαρτίου συνέρχονται εἰς Ἱεράν Σύναξιν ἐν Φαναρίῳ οἱ Προκαθήμενοι πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν διά νά διαβουλευθοῦν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς σύμπασαν τήν ὑπ᾿ οὐρανόν Ὀρθοδοξίαν, μάλιστα δέ εἰς τά διαδικαστικά τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ προετοιμασία τῆς ὁποίας βαίνει πρός τό τέλος αὐτῆς.

Κατά τό διήμερον 4 - 5 Μαρτίου θά συνέλθῃ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Προπαρασκευαστική τῆς Ἱ. Συνάξεως Ἐπιτροπή, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, καταρτίζουσα τό πρόγραμμα ἐργασιῶν αὐτῆς καί τό σχέδιον Μηνύματος τῶν Προκαθημένων, οἵτινες τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας θά συλλειτουργήσουν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐκφράζοντες καί ὁρατῶς τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Ὀρθοδοξίας θά ἀναγνωσθῇ ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἄμβωνος τό Μήνυμα τῶν Προκαθημένων πρός τά πληρώματα τῶν Ἁγιωτάτων κατ᾿ αὐτούς Ἐκκλησιῶν καί πρός τόν κόσμον ὅλον.

Εμφανίσεις: 73290
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!