Επιστολή συμπαράστασης ο Βαρθολομαίος

ImageΜελίρητη επιστολή έστειλε ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο,

ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Ο Πατριάρχης αναφέρει σ ένα σημείο της επιστολής:"Αισθανόμεθα, Μακαριώτατε, ως ημετέρους τους πόνους και τας της εκ της ασθενείας οδύνας Υμών, αλλ’ εν ταυτώ αγκυροβολούμεν ασφαλώς εν τη βεβαία και ακαταισχύντω ελπίδι του Κυρίου…"

Σε άλλο σημείο της επιστολής του ο Παναγιώτατος σημειώνει πάλι:«Διαβεβαιούμεν την Υμετέραν Μακαριότητα ότι αι διάπυροι ευχαί και η αδελφική αγάπη και τιμή και αι προσευχαί της ημετέρας Μετριότητος και απάντων των περί ημάς Ιερωτάτων αδελφών θα συνοδεύουν Υμίν κατά την μετάβασίν Σας εις Αμερικήν, όπως ο Φιλάνθρωπος Θεός ενισχύη Υμάς δαψιλώς εις την παρούσαν δοκιμασίαν, χαρίσηται Υμίν τελείαν την ίασιν και θεραπείαν και αποδώση την Υμετέραν Μακαριότητα ολοτελώς υγιά και μακροημερεύουσαν εις την Εκκλησίαν, διά να συνεχίσει καλλικάρπως και θεοφιλώς την άοκνον και πολύτιμον διακονίαν Αυτής εις τον Αμπελώνα του Κυρίου και την ανεκτίμητον πολυωφελή προσφοράν Της εις τον πιστόν λαόν του Θεού.
Πεπείσμεθα δε ότι θα συνεδρεύουν αδιαλείπτως μεθ’ Υμών και αι φιλοπάτορες ευχαί του ιερού κλήρου και των απλών θεοφιλών πιστών, υπέρ ών, άχρι τούδε, θυσιαστικώς εξεδαπανήσατε την υγείαν και πάσας τας σωματικάς και πνευματικάς δυνάμεις Σας…»

Εμφανίσεις: 15014
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!