Ονομαστήρια Μητροπολίτη Ισπανίας Πολυκάρπου (ΦΩΤΟ)

ispania-6

Εὐρισκόμενος δι’ ὁλιγοήμερον ἐπίσκεψιν εἰς Ἰσπανίαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος μετέσχεν τῶν ἑορτασμῶν ἐπὶ τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἑν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, καθ’ ην ἡμέραν ἄγει τὰ ὀνοματήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰσπανίας καὶ Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος.

Τὸν Πανιερώτατον συνοδεύουν ὁ πρωτοσυγκελεύων τῆς Ἱ. Μ. Κυρηνείας πρωτ. Δημήτριος Κοῦτσιος καὶ ἐκ τῆς Γραμματείας ὁ κ. Μάριος Λαππάς.

Τὸ ἐσπέρας τοῦ Σαββάτου 21ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἐσπερινός εἰς τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Μαδρίτης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰσπανίας κ. Πολυκάρπου.

Τὴν ἐπαύριον, Κυριακήν 22αν Φεβρουαρίου, ἐτελέσθη δισαρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ τε Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰσπανίας κ. Πολυκάρπου. Συνελειτούργησαν οἱ κληρικοί τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ μετά τοῦ π. Δημητρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας.

Μετά τὸ Κοινωνικόν ἀνεγνώσθη ἰσπανιστί ὁ Κατηχητήριος Λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν» ἐγένετο προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰσπανίας κ. Πολυκάρπου, ὡς ἀκολούθως:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κυρηνείας κύριε Χρυσόστομε! Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ὑποβληθήκατε στον μεγάλο κόπο να ΄ρθεῖτε ἀπό τήν Κύπρο στήν Ἰσπανία, ἀπό ἔνα μαρτυρικό χῶρο, αὐτόν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀπό μια Πατρίδα δοκιμαζόμενη. Ὁ Θεός να σᾶς στηρίζει ἐσᾶς καὶ τήν μαρτυρικήν Ἐπαρχία σας, τήν ἱστορικήν Μητρόπολιν Κυρηνείας.

Αὐτό ἐδώ εἶναι τό ποίμνιό μας, πολυεθνικό. Ἡ Ὀρθοδοξία ὄμως δεν εἶναι ἐθνική ἀλλά Οἰκουμενική, καθολική καὶ Ἀποστολική. Ὄπως ἀκούσατε στον κατηχητήριο Λόγο τοῦ Πατριάρχου μας, γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὄλοι μας θα ἀγωνιστοῦμε αὐτήν τὴν περίοδο, θα τρέξουμε ὄπως οἱ ἀθλητές Ὀλυμπιονίκες στο στάδιο καὶ θα πάρουμε τὸ χρυσό μετάλλιο, τὸ ἔπαθλο τῆς νίκης, τὸ στεφάνι τῆς δόξης τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ πάλιν σᾶς εὐχαριστοῦμεν Σεβασμιώτατε γιὰ τὴν ἐδώ παρουσία σας. Μᾶς εἶστε ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός!»

Ἀκολούθως ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ηὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰσπανίας κ. Πολύκαρπον διὰ τους θερμούς του λόγους, εὐχηθείς Αυτῷ τὰ εἰκότα ἐπί τοῖς ὀνοματηρίοις αυτοῦ καὶ ἀντιφώνησεν ὡς ἀκολούθως:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Ἰσπανίας καὶ Πορτογαλίας κύριε Πολύκαρπε, ἄξιε Ἅγιε Ποιμενάρχα τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου! Μετά πολλῆς χαρᾶς ἑορτάζομεν σήμερον τὴν Ἱεράν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης καθ´ ην ἄγετε τὰ ὀνομαστήριά σας. Βρισκόμαστε σε μιὰ ἱστορική Ἐπαρχία, ἡ ὁποία παράγει τα ὡραῖα μήλα τῶν Ἐσπερίδων, ὅπου βρίσκονται οἱ Στῆλες τοῦ Ἡρακλέους, καὶ ὅπου ὁ Ἄτλας ἐβάσταζε ἐπί τῶν ὤμων του τὴν ὑδρόγειον σφαῖραν. Ἐδώ ὅπου ἔμελλε να μεταδοθεῖ τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης ἀπό τὶς μαθήτριες τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Προσευχηθήκαμε σήμερα ὅλοι μαζί ὡς ἕνα σῶμα, ὡς Ἐκκλησία γιὰ τὴν καλήν σας ὑγεία, γιὰ τοὺς Βασιλείς τῆς χῶρας ταύτης, γιὰ τὸν εὐσεβή λαό της, τὸ εὐλογημένο πολυεθνικό σας ποίμνιο. Σᾶς εὐχόμαστε ἀγαπητοί μου να ἔχετε τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας στὶς καρδιές σας, ποὺ εἶναι ἀγάπη θυσίας τοῦ ἑνός γιὰ τὸν ἄλλον οὕτως ὦστε να ἐλκύσουμε τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Να χαίρεστε τὸν Μητροπολίτη σας γιὰ χρόνια πολλά! Σεβασμιώτατε, τὶς μέρες ποὺ βρισκόμαστε κοντά σας γευόμαστε τὴν πλουσιοπάροχη καὶ ἀβραμιαία φιλοξενία σας. Γνωρίσαμε τοὺς ἀξίους συνεργάτας σας, κληρικούς καὶ ἱεροψάλτας.

Ἐμείς ταπεινά σᾶς φέραμε ἕνα μικρό δῶρο, ἕνα μπαστούνι γιὰ νὰ στηρίζεστε, να στηρίζεστε καὶ νὰ ἀκουμπᾶτε στὴν ἀγάπη μας. Να μεταφέρετε Σεβασμιώτατε τὶς ταπεινές μας εὐχές καὶ τὰ προσκυνήματά μας στὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Εἴησαν τὰ ἔτη σας πολλά Σεβασμιώτατε!»

Ὡς ἐνθύμιον ὁ Πανιερώτατος ἐδώρισεν εἰς τὸν Ἅγιον Ἰσπανίας μικρήν ποιμαντορικήν ράβδον. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰσπανίας κ. Πολύκαρπος ἐδέχθη τὰς εὐχάς τοῦ πολυπληθοῦς πολυεθνικοῦ ἐκκλησιάσματος.

ispania-1

ispania-2

ispania-3

ispania-4

ispania-5

ispania-7

Εμφανίσεις: 34401
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!