Ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ στο Πατριαρχείο

16

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 1ης /14ης Ἀπριλίου 2015, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κος Ροῦβεν Ρούβλιν.

Τόν ἐξοχώτατον Πρόεδρον ὑπεδέχθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων, ἐν ᾧ ἐψάλλετο ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῶν βοηθῶν αὐτοῦ, τό «Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει».

Ἐξ ὀνόματος ὅλων τούτων ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν Πρόεδρον τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί.
ἐπιδίδων αὐτῷ, ἅμα τῷ τέλει τῆς προσφωνήσεως, ἀργυρᾶν ἑπτάφωτον λυχνίαν εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης.

Τόν ἐξοχώτατον Πρόεδρον προσεφώνησαν ἐν συντομίᾳ πολλῇ καί οἱ λοιποί Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἀνταπαντῶν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, ἀντιπροσεφώνησε τόν Μακαριώτατον καί τούς λοιπούς ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί ἐπιδίδων ἅμα Αὐτῷ καί ἀντίγραφον παλαιοτάτου νομίσματος.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ συνωδεύετο ὑπό ἐπιτελείου συνεργατῶν Αὐτοῦ καί ὑπό τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κου Σαλάμε Γιακούμπ καί κου Σεζάρ Μαρζῆε.

016

11

10

0016

Εμφανίσεις: 23293
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!