Κυριακή της Βαϊφόρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

baiforos.ierosolima-2

Τήν παραμονήν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 22ας Μαρτίου/ 4ης Ἀπριλίου 2015, μετά τόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔλαβε χώραν ἡ ἑσπερινή λιτανεία ἀπό τῆς Βηθσφαγῆς νοτίως τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός τήν Ἱερουσαλήμ εἰς ἀνάμνησιν τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἔψαλλον Αὐτῷ τό «Ὠσαννά τῷ Υἱῷ Δαυΐδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Ἡ λιτανεία ἤρξατο ἀπό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαϊοφόρου, τήν ὁποίαν ἤγειρεν ἐκ θεμελίων ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Γρηγόριος, ὅτε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά βαΐα καί ἀνέθεσεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην, ὅπως προεξάρξῃ τῆς λιτανείας, διελθούσης ἀπό τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, κατελθούσης διά τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Γεθσημανῆς καί τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί καταληξάσης ἅμα τῇ λήξει τοῦ δειλινοῦ εἰς τήν ἐν τῇ πύλῃ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἐν ᾧ ἠκολούθει πλῆθος μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό τροπάριον «Τήν κοινήν Ἀνάστασιν πρό τοῦ Σοῦ πάθους πιστούμενος...» εἰς διαφόρους γλώσσας ἐναλλάξ.

Ἐπί τῇ λήξει τῆς λιτανείας ἀνεπέμφθη δέησις, δοξολογία καί εὐχαριστία τῷ Θεῷ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἄννης καί οἱ πιστοί ἀπελύθησαν εἰς τά ἴδια.

baiforos.ierosolima-1

baiforos.ierosolima-3

baiforos.ierosolima-4

baiforos.ierosolima-5

baiforos.ierosolima-6

baiforos.ierosolima-7

baiforos.ierosolima-8

baiforos.ierosolima-9

baiforos.ierosolima-10

baiforos.ierosolima-11

Εμφανίσεις: 21008
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!