Διημερίδα στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

paeak-4

Χθὲς 13 Νοεμβρίου ὁλοκληρώθηκε ἡ Ἐπιστημονικὴ Διημερίδα (12-13 Νοεμβρίου 2014) ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Κρήτης.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία διότι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων λόγων, εἶναι ἡ πρώτη Διημερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Κρήτης ὡς Πατριαρχική.

Ἡ Διημερίδα εἶχε σκοπὸ νὰ παρουσιάσει πρόσωπα καὶ μορφὲς μελουργίας ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς Νέας Μεθόδου Σημειογραφίας τῆς Ψαλτικῆς μέχρι καὶ σήμερα.

Ἡ μεταρρύθμιση τῆς Σημειογραφίας δείχνει ὅτι ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη δὲν εἶναι στατικὴ ἀλλὰ ἐξελίσσεται, ἀνατροφοδοτούμενη ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ πρότυπα ἢ δημιουργώντας νέα.

Ἡ ἐξέλιξη τῆς Ψαλτικῆς σχετίζεται μὲ τὴ μελουργία, τὴ μελοποιία, τὴ σύνθεση καινούργιων μελῶν.

Μεταξὺ τῶν θεμάτων ποὺ ἐξετάσθηκαν ἦταν τὸ πῶς ἐξελίχθηκε ἡ μελοποιία μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς Νέας Μεθόδου καὶ ποιὰ πρόσωπα συνετέλεσαν σ’ αὐτό;

Ἕντεκα ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις παρουσίασαν πτυχὲς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου θέματος, εἰδικότερα τὸ ἰδεολογικὸ πλαίσιο τῆς ἀλλαγῆς τῆς σημειογραφίας, τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ πρότυπο μελοποιίας τῆς παλαιᾶς μεθόδου στὴ νέα, τὸ πῶς ἐξελίχθηκαν μελοποιητικὰ συγκεκριμένα μέλη τῆς Λατρείας μας ἢ καταγράφηκαν σὲ χειρόγραφα καὶ ἐκδόσεις. 

Ἐπίσης, παρουσιάστηκαν μουσικὲς προσωπικότητες ποὺ συνέχισαν τὸ ἔργο τῆς μελοποιίας, καθὼς καὶ ἡ ποιητικὴ εἰκόνα τοῦ ἔργου καὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἱεροψάλτη στὸ χῶρο τῆς ἐθναρχίας. Τέλος, παρουσιάστηκαν παραδείγματα σύγχρονης μελοποιίας. 

Τὴν Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης ποὺ εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ περιβόλου τῆς Ἀκαδημίας, ἐνῶ τὴν προηγουμένη παρέθεσε δεῖπνο πρὸς τιμὴν τῶν συνέδρων.

Ἐπίσης, στὶς 13 Νοεμβρίου, παρετέθη γεῦμα γιὰ τοὺς συνέδρους στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη.

Οἱ μουσικὲς ἐκδηλώσεις (παρουσίαση ὕμνων καὶ τραγουδιῶν ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ χορωδία καὶ τὴν παραδοσιακὴ ὀρχήστρα-χορωδία τῆς Ἀκαδημίας) ὁλοκλήρωσαν τὴν ἐπιτυχημένη διεξαγωγὴ τῆς Διημερίδας.

paeak-1

paeak-2

paeak-3

Εμφανίσεις: 47450
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!