Η Ακολουθία του Νιπτήρος στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

niptiros.ierosolima-2

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/9ης Ἀπριλίου 2015, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη, ἀρξαμένη τήν 8.00 π.μ. ὥραν (9.00 π.μ. θερινήν ὥραν), ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν, συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί καθεστωτικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τῆς μοναδικῆς ἐνδεχομένως εἰς ὅλην τήν Ὀρθοδοξίαν τελετῆς ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, νίπτων κατά τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου, τοῦ ὑποδείξαντος ἡμῖν ὡς ὁδόν ἀρίστην τήν ταπείνωσιν ἐν τῷ νίψαι τούς πόδας τῶν μαθητῶν, τούς πόδας δώδεκα Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ἐν ᾧ ἀνεγινώσκοντο ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ἀπό τοῦ ἄμβωνος τοῦ προσκεκολλημένου μετά κλάδου ἐλαίας εἰς τόν τοῖχον τῆς Μονῆς Ἀβραάμ αἱ Εὐαγγελικαί περικοπαί, αἱ σχετικαί μέ τόν Μυστικόν Δεῖπνον καί τόν Ἱερόν Νιπτῆρα καί ἐν ᾧ μερικαί χιλιάδες Ὀρθοδόξου λαοῦ παρηκολούθουν μετ’ εὐλαβείας, ἐνδιαφέροντος καί περιεργείας ἐκ τῆς Ἁγίας Αὐλῆς, τῶν δωμάτων τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου, τῆς ὀροφῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τῆς Μονῆς Ἀβραάμ καί τοῦ Μετοχίου Γεθσημανῆς τήν τελετήν.

Μετά τήν λῆξιν τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος μετά συνοδείας ἱερέων καί πολλοῦ λαοῦ, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα παρά τήν εἴσοδον ἀνέμενον Αὐτόν ἐν ὑποδοχῇ οἱ Ἁγιοταφῖται Ἀρχιερεῖς καί πάντες ἀνῆλθον εἰς τά Πατριαρχεῖα.

niptiros.ierosolima-3

niptiros.ierosolima-4

niptiros.ierosolima-5

niptiros.ierosolima-6

niptiros.ierosolima-7

niptiros.ierosolima-8

niptiros.ierosolima-9

niptiros.ierosolima-10

niptiros.ierosolima-11

niptiros.ierosolima-12

niptiros.ierosolima-13

niptiros.ierosolima-14

Εμφανίσεις: 17411
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!